Copyright

Op de inhoud van deze website rust copyright © 1998-2009 Volvo Car Corporation (of indien vermeld haar dochtermaatschappijen en/of licentiehouders) SE-405 31 Göteborg, Zweden. Alle rechten voorbehouden.

Informatie op de website, zowel woord als beeld en geluid, mogen, behalve voor strikt persoonlijk gebruik, niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder uitdrukkelijke toestemming van Volvo Cars. Het aanbrengen van veranderingen in de inhoud van de site is verboden.

Op sommige van de gebruikte afbeeldingen rust copyright van de eigenaars.

Merknamen

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op deze site gebruikte logo’s en merknamen eigendom van de Volvo Trademark Holding AB en/of Volvo Cars.