Pech in het buitenland

WIE

Volvo Card geeft binnen de vermelde geldigheidsduur de rechtmatige gebruiker van de Volvo het recht om een beroep te doen op de hulpverlening van Volvo Assistance.

WAT

Onder Volvo Assistance valt de Volvo met een kenteken dat vermeld staat op uw bevestigings brief. Hulp aan de aangekoppelde caravan of aanhanger is uitgesloten, met uitzondering van een lekke band.

WAAR

De hulpverlening van Volvo Assistance geldt in geheel Europa, met uitzondering van sommige landen van de voormalige Sovjet Unie en Albanië.

WANNEER

U kunt 24 uur per dag een beroep doen op Volvo Assistance:

 • Bij een mechanische of technisch defect, waardoor uw Volvo niet meer kan rijden. Ook als u uw lichten heeft laten branden.
 • Bij verkeerd getankte brandstof wordt uw auto direct vervoerd naar de dichtbijzijnde Volvo-dealer. De kosten gerelateerd aan het legen van de tank en de nieuwe brandstof worden niet door Volvo Assistance vergoed.
 • Als u een keertje zonder brandstof komt te staan.
 • Bij één lekke band:
  • Zorg ervoor dat uw reserveband in goede staat is en u de sleutel van de afsluitbare wielmoeren bij de auto heeft. NB: een zogenaamd Special Spare geldt als een normaal reservewiel.
  • Indien u meerdere banden tegelijk lek rijdt, valt dit niet onder Volvo Assistance, maar moet u een beroep doen op de alarmcentrale van uw autoverzekering.
  • Indien uw Volvo zonder reservewiel is geleverd en de reparatieset blijkt onvoldoende voor reparatie, dan wordt uw Volvo naar de dichtbijzijnde Volvo-dealer gebracht.

WAT DOET VOLVO ASSISTANCE VOOR UW AUTO?

Sleutelhulp
De monteur bekijkt ter plaatse of hij uw Volvo kan repareren. Mocht dat binnen drie kwartier niet lukken, dan wordt de auto plus eventuele caravan of aanhanger vervoerd naar de dichtstbijzijnde Volvo-dealer of geautoriseerde garage. De kosten van de reparatie vallen niet onder de voorwaarden van Volvo Assitance. Mocht de reparatie langer duren dan twee werkdagen, dan wordt de auto met eventueel de caravan of aanhanger, naar de Volvo-dealer in Nederland gebracht waar deze normaal in onderhoud is. Mochten de kosten voor vervoer naar Nederland hoger uitvallen, dan de waarde van de defecte auto, dan worden de kosten voor invoer van de auto in het betreffende land vergoed.

WAT DOET VOLVO ASSISTANCE VOOR U?

Als uw Volvo niet dezelfde dag kan worden gerepareerd, heeft u de keuze uit

Of:
Een vervangende huurauto van (ongeveer) dezelfde klasse, voor maximaal 3 werkdagen, 100 km. vrij per dag. Mobiliteit staat hierbij echter voorop.

 • Denkt u in dat geval wel om een geldig rijbewijs en een creditcard voor de borgstelling.
 • De vervangende auto moet wel door u teruggebracht worden op de plaats waar hij ter beschikking is gesteld. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn voor uw rekening.

Of:
Wanneer u op de reparatie wilt wachten? Dan heeft u recht op een hotelovernachting voor de inzittenden voor maximaal 4 nachten en voor maximaal € 75 per persoon per nacht. U krijgt een onkostenvergoeding per gebeurtenis van maximaal € 20 per persoon.

Of:
Wanneer u toch door wilt reizen naar uw eindbestemming, dan wel terug wilt naar huis, wordt de reis voor u en de inzittenden via openbaar vervoer, eerste klas, vergoed.

 • Gaat deze reis langer dan 6 uur duren, dan kunt u per vliegtuig reizen voor maximaal € 650 per persoon, economy class. Volvo Assistance vergoedt bovendien een trein- of vliegticket voor één persoon om de auto na reparatie op te halen.
 • Verkiest u repatriëring van uw Volvo nadat de reparatie in het buitenland is uitgevoerd, dan worden deze kosten aan u doorbelast.

Als de auto niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden

Of:
In dat geval vervoeren we de eventuele passagiers en bagage naar de eindbestemming of terug naar een adres in Nederland. U reist eerste klas met de trein en wordt vanaf het station met de taxi naar uw bestemming gebracht. (tot maximaal € 50 per rit)

Of:
Volvo Assistance haalt u en uw passagiers op in het buitenland aan het einde van de verblijfsperiode.

Of:
De gerepareerde auto, eventueel met caravan of aanhanger, wordt naar uw verblijfplaats in het buitenland gebracht, na betaling van de reparatienota.

Let op!

 • Eventuele stallingkosten die gemaakt zijn, terwijl er gewacht moet worden op de repatriëring of invoer van uw auto, worden tot een maximaal van € 100 vergoed.
 • Als uw Volvo langs de weg gerepareerd kan worden: de persoonlijke kosten die u voor een reparatie langs de weg moet maken, tot maximaal € 200. Deze dienen wel vóóraf besproken te worden met Volvo Assistance. Hieronder vallen echter géén reparatiekosten.

In geval van een ongeval of ruitschade

Volvo Assistance is géén auto-, ongevallen-, en/of reisverzekering, wel kunt u bij een ongeval of ruitschade contact opnemen met Volvo Assistance. In dergelijke gevallen coördineren wij de hulpverlening, zodat u snel door uw eigen verzekeraar wordt bijgestaan. U hebt dan recht op 1 dag vervangend vervoer om alles met de verzekeraar te regelen, mits vervangend vervoer niet meeverzekerd is via uw eigen verzekering.